Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.349

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.680

Hình sự

1.529

Dân sự

9.696

Hôn nhân và gia đình

73

Kinh doanh thương mại

77

Hành chính

9

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.285

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv