Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Image
Nghiêm Hoài Anh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà NộiChánh án Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Image
Nguyễn Văn Lự
Năm sinh: 1972
Quê quán: Dân Hòa, Hòa Bình, Hòa BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Image
Nguyễn Kim Lượng
Năm sinh: 1973
Quê quán: Sài Sơn, Quốc Oai, Hà NộiChánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Image
Lê Thị Hảo
Năm sinh: 1979
Quê quán: Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh HóaChánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa BÌnh

Image
Bùi Văn Chương
Năm sinh: 1963
Quê quán: Đoàn Kết, Yên Thủy, Hòa BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Cao Phong

Image
Nguyễn Thị Thu Hà
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Image
Lò Văn Dần
Năm sinh: 1974
Quê quán: Tòng Đậu, Mai Châu, Hòa BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Image
Bùi Văn Kính
Năm sinh: 1963
Quê quán: Ân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa BìnhChánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Image
Vũ Hải Dương
Năm sinh: 1973
Quê quán: Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải DươngChánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Image
Trần Văn Mạnh
Năm sinh: 1970
Quê quán: Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nộicdscv