Loading...
Skip to main content

Lịch công tác của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tháng 9

Lịch công tác của 03 đồng chí Lãnh đạo TAND tỉnh Hòa Bình

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

imageVĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

 

Hòa Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2018

DỰ KIẾN

Chương trình công tác của Chánh án và các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Tháng 9 năm 2018

Thứ, ngày, tháng

Đ/c: Hà Quang Dĩnh - Bí thư Ban cán sự, Chánh án TAND tỉnh

Đ/c: Lương Văn Can- Phó bí thư Ban cán sự, Phó chánh án thường trực TAND tỉnh

Đ/c Trần Thị Oanh -Ủy viên Ban cán sự, Phó chánh án TAND tỉnh

Thứ hai

ngày 03 /9

- Họp Tỉnh ủy

- Kết luận TAND huyện Mai Châu

- Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

ngày 04 / 9

- Họp Tỉnh ủy

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

ngày 05 /9

- Họp Ban chỉ huy quân sự thành phố

- Làm việc Tòa án thành phố về công tác tổ chức

- Họp tỉnh ủy

Thứ năm

ngày06 / 9

- Họp cơ quan

- Họp cơ quan

- Họp cơ quan

Thứ sáu

ngày 07 / 9

- Làm việc cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ hai

ngày 03 /9

- Hội nghị tập huấn TCCB tại Hà Nội

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

ngày 04 / 9

- Hội nghị tập huấn TCCB tại Hà Nội

- Dự đại hội thanh niên Trường Sơn

- Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

ngày 05 /9

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 06 / 9

- Đi công tác tại TAND tỉnh Sơn La

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

ngày 07 / 9

- Đi công tác tại TAND tỉnh Sơn La

- Làm việc tại cơ quan

- Họp Hội đồng tư pháp

Thứ hai

ngày 10 /9

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

ngày 11 / 9

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

ngày 12 /9

Họp cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 13 / 9

Họp ban cán sự

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

ngày 14 / 9

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ hai

ngày 17 /9

- xét xử án hình sự

- Làm việc cơ quan

- Họp tại TAND thành phố

Thứ ba

ngày 18 / 9

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 4

ngày 19/9

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 20 / 9

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ sáu

ngày 21 / 9

- Chỉ đạo xét xử TAND thành phố

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ hai

ngày 24 /9

- Họp Tỉnh ủy

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ ba

ngày 25 / 9

- Họp Ban cán sự Đảng

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ 4

ngày 26 /9

- Họp giám sát án TAND TP vụ án Hoàng Công Lương

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ năm

Ngày 27 / 9

- Họp án: vụ Hoàng Công Lương

- Làm việc cơ quan

- Làm việc cơ quan

Thứ sáu

ngày 28 / 9

- Kiểm tra giám sát án

- Làm việc cơ quan

- Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân


cdscv