Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ:Số 105 Điện Biên Phủ, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại:0218.3851.317 - 0218.3851.209 - 0218.3851009
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

 • Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
 • 0218.3829.325
 • Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
 • 0218. 3832493
 • Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
 • 0218.3879.779
 • Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
 • 0218.3816.135
 • Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
 • 0218.3876.296
 • Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.
 • 0218.3837.511
cdscv